A reformáció

Lakszakállas-szilasi Református Egyházközség szervezésében 2017. május 14-én, vasárnap közös istentiszteletre kerül sor azokkal a környező gyülekezetekkel együtt, akik a reformáció kibontakozásakor a lakszakállasi templomba jártak Istent tisztelni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

XIV. Református Zenei Fesztivál

A Stereo Kft. és a  Periferic Records szervezésében 2017. május 26. és 28. között tizennegyedik alkalommal kerül sor a Református Zenei Fesztiválra Budapesten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vakációs Bibliahét bemutatója

A KOEN Alapítvány Felvidéki Munkacsoportja 2017. június 2-án, pénteken 16.30 órakor bemutatónapot tart Apácaszakállason, a helyi kultúrházban.

A 2017-os esztendő Vakációs Bibliahét programjának címe: „Hű ha…”

A tábori program Dániel próféta történetei dolgozza fel.

Az érdeklődők a következő elérhetőségeken juthatnak bővebb információhoz, ill. jelentkezhetnek be a bemutatónapjainkra.

Czinke Tímea czinke.timea@reformata.sk , tel: 035 7797338 (Pozsony, Komárom, Bars)

Molnár Éva molnareva@refkoinonia.sk, tel: 056 6321972 (Gömör, Abaúj-Torna, Zemplén, Ung)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Harangszentelés

Ünnepi istentisztelet keretében 2017. június 10-én, szombaton szentelik fel az apácaszakállasi református templom harmadik harangját.

A jubileumi évre a gyülekezet elkészíttette harmadik harangját (56 kg-os kis harang), amelyet a valamikori nagy harang I. világháborús rekvirálásának 100. évfordulóján szentel fel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

XII. Gyermekkórustábor

Az Egyházzenei Osztály 2017. augusztus 7. és 12. között szervezi meg a tizenkettedik alkalommal sorra kerülő gyermekkórustábort a 6 és 14 éves korúak számára Dél-Komáromban, a Koppánymonostor városrészben.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hálaadó istentisztelet

A reformáció emlékévében a Csilizradványi Református Egyházközség 2017. augusztus 18-án hálát ad a megalakulásért és a viszontagságokban való megtartásért, megújulásért, s az odaadó elődök szolgálatáért.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Pozsonyi Református Egyházmegye központi REF500 rendezvénye

A Pozsonyi Református Egyházmegye 2017. szeptember 3-án, Somorján, a Pomlé Rendezvényparkban tartja meg a reformáció 500. évfordulója egyházmegyei rendezvényét.

Közös úrvacsorai istentisztelet az egyházmegye valamennyi gyülekezete részvételével és minden lelkipásztor szolgálatával. Egész napos program az egyházközségek bemutatkozásával, s a REF500-ra készített egyházmegyei emlékjel hivatalos átadásával, az egyházmegye prédikációs kötetének, és a Pozsonyi Református Egyházmegye 2017. évi állapotleírását tartalmazó „időkapszula” kötetnek a bemutatásával.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reformációs emlékfa ültetése

A Reformáció 500. évfordulója alkalmából a Padányi Református Egyházközség 2017. október 1-én, vasárnap a templom udvarán emlékfát ültet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A REF500 egyházmegyei záró alkalma

A Pozsonyi Református Egyházmegye 2017. október 21-én, szombaton az egyházmegyei ünnepi közgyűlésen az évi rendes napirendi pontok között sor került a REF500 jegyében előadásokra és köszöntésekre.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Vagyunk” – gyülekezettörténeti kiállítás

Az Apácaszakállasi Református Egyházközség 2017. október 31. - november 5. között „Vagyunk” címmel gyülekezettörténeti kiállítás látható a református templomban.

A kiállitáson látható lesz a gyülekezet tárgyi és levéltári értékei, a református gyülekezetről szóló első írásos feljegyzéstől (1650) kezdve napjainkig.

 

(www.reformata.sk)