Április 29. – Istentisztelet

2012.04.29 16:27

Gyülekező:                161                                           214                                                              
Felálló:                     165                                               1
Derekas:                   234                       1                      4                                                             
Prédikáció előtt:        174                                                             
Befejező ének:          462                        1                      3
 

Igehírdetés: Máté evangéliuma 26., 6 – 13

„Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, 7odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták: "Mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni." Amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük: "Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek.  Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készített elő. Bizony, mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére!"“
 

Prédikáció előtt: A zsoltárok könyve 112., 6 és 10

„Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Látja ezt a bűnös, és bosszankodik, fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész.“