Augusztus 12. – Istentisztelet

2012.08.12 22:19

Gyülekező:                                 498     

Felálló:                                      167                           1                      2                                 
Derekas:                                    274

Prédikáció előtt:                          483                                                 10

Befejező ének:                            194                          446                   1

Úrvacsora:                                  459                          460

 

Igehírdetés: Pál második levele a korinthusiakhoz 8., 1 - 6

„Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését.“

Prédikáció előtt: Pál második levele a korinthusiakhoz 8., 5
„És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából.“