Augusztus 19. – Istentisztelet

2012.08.19 22:28

Gyülekező:                                 482     

Felálló:                                        89                                                 1                                 
Derekas:                                    466                             1                  4

Prédikáció előtt:                          174

Befejező ének:                            200                             1                  6

 

Igehírdetés: Ezékiel próféta könyve 39., 21 - 29

„Megmutatom dicsőségemet a népek között, és minden nép meglátja, hogy milyen ítéletet tartottam, és hogyan vetettem rájuk kezemet. Izráel háza megtudja, hogy én, az ÚR, vagyok az ő Istenük attól fogva továbbra is. A pogány népek pedig megtudják, hogy a bűne miatt kellett fogságba mennie Izráel házának, mert hűtlenné váltak hozzám, és én elrejtettem arcomat előlük; ellenségeik kezébe adtam őket, és sokan elestek fegyver által. Tisztátalanságuk és vétkeik szerint bántam velük, amikor elrejtettem arcomat előlük. Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Most jóra fordítom Jákób sorsát, és irgalmas leszek Izráel egész házához, mert féltő szeretetre indulok szent nevemért. Akkor elfelejthetik gyalázatukat és mindazt a hűtlenséget, amit ellenem elkövettek. Biztonságban laknak földjükön, és senki sem rettenti őket. Visszahozom őket a népek közül, és összegyűjtöm őket ellenségeik országaiból, és így mutatom meg rajtuk a többi nép szeme láttára, hogy szent vagyok. Majd megtudják, hogy én, az ÚR, Istenük voltam akkor is, amikor fogságba vittem őket a népek közé, mert összegyűjtöm őket földjükön, és nem hagyok ott közülük senkit. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izráel házára - így szól az én Uram, az ÚR.“

Prédikáció előtt: Ezékiel próféta könyve 39., 28
„Majd megtudják, hogy én, az ÚR, Istenük voltam akkor is, amikor fogságba vittem őket a népek közé, mert összegyűjtöm őket földjükön, és nem hagyok ott közülük senkit.“