Felnőtt ifjúsági biblia óra

2011.02.04 11:30

 

Az apostolok cselekedetei 3., 1 - 10

 

Február 03.-án újra egy felnőtt ifjúsági órán vettünk részt. Egy nyitó imádsággal kezdtük. Az apostolok cselekedeteit olvastuk, a 3. részből az első tíz verset.     

Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére, délután három órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: "Nézz ránk!" Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá: "Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!" És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent.  Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom Ékes-kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt.”

 

A beszélgetésünk során meséltünk saját tapasztalatainkról, beszélgettünk az adakozásról, a negatív és a pozitív példákról.

 

Az estét egy közös záró imádsággal fejeztük be.