Január 29. – Istentisztelet

2012.01.29 20:52

Gyülekező:            274                     223                                                                
Felálló:                   42                        1  
Derekas:               381            1          4                                   
Prédikáció előtt:     173                                                                                
Befejező ének:       381           5           9                
 

Igehírdetés: Máté evangéliuma 8., 28 – 34
„Amikor a túlsó partra, a gadaraiak földjére ért, két megszállott ment elé, akik a sírboltokból jöttek elő, és nagyon veszélyesek voltak; annyira, hogy senki sem tudott miattuk végigmenni azon az úton. És egyszerre felkiáltottak: "Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?" Tőlük távolabbra volt egy legelésző disznónyáj, azért ezt kérték tőle az ördögök: "Ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba." Ő pedig ezt mondta nekik: "Menjetek!" Akkor azok előjöttek, és belementek a disznókba. És íme, a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe. A pásztorok pedig elfutottak, bementek a városba, és elhíreszteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor azután az egész város kiment Jézus elé, és amikor meglátták, kérték, hogy távozzék el határukból.“
 
Prédikáció előtt: Mózes második könyve 14., 31
„Amikor látta Izráel, hogy milyen nagy hatalommal bánt el az ÚR Egyiptommal, félni kezdte a nép az URat. Hitt az ÚRnak és szolgájának, Mózesnek.“