Július 29. – Istentisztelet

2012.07.29 21:52

Gyülekező:                                       161                                          214     

Felálló:                                            168                           1                 2                             
Derekas:                                          201                           1                 4

Prédikáció előtt:                                173      
Befejező ének:                                  201                           5                 6

 

Igehírdetés: Pál második levele a korinthusiakhoz 3., 4 – 12

„Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogyne volna még dicsőségesebb a Lélek szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata! Sőt ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a múlandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk.“

Prédikáció előtt: Pál második levele a korinthusiakhoz 3., 12
„Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk.“