Március 04. – Istentisztelet

2012.03.04 18:16

Gyülekező:                84                                                                
Felálló:                   167                                              1  
Derekas:                 469                          1                  5                                                             
Prédikáció előtt:       167                                              2                
Befejező ének:         467                         1                   5

Úrvacsora:              459           460          438               9                                   

 

Igehírdetés: Máté evangéliuma 15., 1 - 9
„Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták: "Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket." Ő így válaszolt nekik: "Ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát? Mert Isten ezt mondta: Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így tanítotok: Ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának: Áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás: Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai."“
 

Prédikáció előtt: Máté evangéliuma 15., 9

„De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai.“