November 11. – Istentisztelet

2012.11.11 22:58

Gyülekező:                                  25   

Felálló:                                       81                            1                 2                              
Derekas:                                     89                            1                 4

Prédikáció előtt:                         379                                               5

Befejező ének:                            89                            7                  8

 

Igehírdetés: A zsoltárok könyve 89., 1 - 9

„Az ezráhi Étán tanítókölteménye. URam, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. Mert ezt mondom: Örökké tart kegyelmed, hűséged szilárd, akár az ég. Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak:  Örökre fenntartom utódaidat, nemzedékről nemzedékre építem trónodat! (Szela.) Az egek magasztalják csodáidat, URam, hűségedet a szentek gyülekezetében. Mert ki van a fellegekben, aki egy sorba állítható az ÚRral? Ki hasonló az ÚRhoz az istenfiak között? Igen rettenetes az Isten a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak. URam, Seregek Istene! Ki olyan erős, mint te, URam? Hűséged körülvesz téged!“

Prédikáció előtt: Pál levele a filippiekhez 4., 4 - 7
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.“