Október 21. – Istentisztelet

2012.10.21 22:32

Gyülekező:                                   42                                           268   

Felálló:                                          1                                              1                              
Derekas:                                    367                             1               4

Prédikáció előtt:                          165                                              3

Befejező ének:                            495                            1                4

 

Igehírdetés: Pál levele az efezusiakhoz 5., 15 - 20

„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.“

Prédikáció előtt: Pál levele az efezusiakhoz 5., 6
„Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait.“